Der tre riker møtes

Dette med landegrenser er noe som alltid har gitt meg en følelse av respekt, nysgjerrighet og ydmyket. Det å passere en landegrense eller en riksgrense som er en og samme sak, er noe spesielt for de fleste av oss. Men en grenselinje mellom to land eller stater, markeres, overvåkes og sikres på veldig ulike måter rundt i verden. I vår fredelige del av verden, er det åpent og bare unntaksvis delt med grensegjerder. I andre deler av verden er det ikke uvanlig med både høye gjerder med piggtråd, soldater med våpen og til og med minebelagte grensegater. Nå skal vi ta for oss lille og fredlige Norden, og vi skal til Troms fylke hvor den kjente treriksrøysa ligger.

Det er faktisk slik at Norge har to treriksgrenser og treriksrøyser, den ene er punktet der Norge, Sverige og Finland har en felles grenserøys som er å finne i Troms fylke ikke langt fra Skibotn.

Men det at vi har enda en treriksgrense og treriksrøys lenger øst, er nok kanskje ikke så kjent for mange. Det er grensepunktet mellom Norge, Finland og Russland man finner og den ligger nærmere bestemt ved Grensefoss i Pasvikdalen i Finnmark.

Grenserøyser

Grenserøyser

Det er ikke kjent at andre land bruker grenserøyser for å markere grensen, disse er ofte plassert midt i det som kalles for en grensegate – hvor det er ryddet skog i flere meters bredde. Det mest vanlige i andre land er grense stener, og også ofte bruk av monumenter. Størrelsen på vardene som brukes som grenserøyser i Norge, er noe varierende – men de flest av dem er riktig så store. Det er rett og slett en stor varde som er bygget med stein, og alle grenserøyser er nummererte og har to eller tre lands symboler påsatt.

Forbudt å bevege seg rundt grenserøysa

Når det gjelder treriksrøysa vi finner i Pasvikdalen, så er det strenge restriksjoner på å bevege seg rundt grenserøysa. Dette fordi denne grensen ikke bare er et treffpunkt for tre suverene stater, men også en yttergrense for Schengenområdet. En annen sak er at Russland heller ikke godtar grensekryssing, da dette er et land som blant annet har visumregler man må forholde seg til. Den eneste måten å krysse den russiske grensen på, er ved å benytte seg av grensekontrollen.

Felles overvåking av grensen

Norge og Russland har en nøye overvåking av grensen, og det er blant annet et forbud mot å fotografere russiske soldater og personell i området. Det som er mest vanlig på den norske siden av grensen, er at turister som vil oppsøke treriksgrensen blir fulgt av norske grensejegere. På denne måten kan man forhindre at det skjer lovbrudd med å passere inn på russisk side. Det å passere over en grense som har strenge grenseregler i form av blant annet visum, er en alvorlig hendelse som ingen av landene er tjent med. Men det kan være svært så uvant for oss nordmenn, siden vi er vant med den åpne grensen mot Sverige – hvor vi nærmest kan gjøre akkurat som det passer oss.